Welkom

Welkom op de website van het Historisch Genootschap Tricht. Officieel opgericht als stichting Historisch Genootschap Tricht op 7 augustus 2012.

Het genootschap is een door ANBI erkende stichting

RSIN 8518.75.415 

Giften en donaties zijn welkom op het bankrekeningnummer van het Historisch Genootschap Tricht NL 04 RABO 01729 64 466