Welkom

Welkom op de website van het Historisch Genootschap Tricht. Officieel opgericht als stichting Historisch Genootschap Tricht op 7 augustus 2012.

Het genootschap is een door ANBI erkende stichting

 

Giften en donaties zijn welkom op het bankrekeningnummer van het Historisch Genootschap Tricht NL 04 RABO 01729 64 466