Tentoonstelling over de geschiedenis van Tricht

DORPSHUIS – Het Historisch Genootschap Tricht verleent medewerking aan de Dorpsmusical ‘Goede tijden Trichtse Tijden’ die op 28 maart twee maal in het Dorpshuis wordt opgevoerd. Tevens wordt er in het Dorpshuis een bijzondere tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van Tricht, prachtig aansluitend bij het onderwerp van de musical.

Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de windhoos. De tentoonstelling, waarin uitgebreid het leven in Tricht in verschillende tijdsperiodes in woord en beeld tot leven wordt gebracht, is te bezichtigen voorafgaand en na de voorstellingen op 28 maart maar ook tijdens de daaropvolgende koffieochtend op woensdag 3 april en op zaterdag 6 april. In de volgende Dorpskrant volgen nog de exacte openingstijden.

(Beeld)materialen gevraagd

Een ieder die nog (foto)materiaal heeft en dat uit wil lenen om het door het genootschap te laten digitaliseren en zo voor het nageslacht te bewaren en eventueel tentoon te stellen wordt gevraagd contact op te nemen met het Genootschap: voorzitter Rita Boer Rookhuiszen (De Twee Morgen 2, telefoon: 0345-576619) of secretaris Theo de Bruijn (Prins Johan Frisoplaats 14, telefoon 0345-684294 ) of mailen naar rita@boerrookhuiszen.nl