Windhoosmonument, mei 2015

Ontwerp

 Het herstel van het door bronsdieven beschadigde windhoosmonument in Tricht vordert gestaag. Beeldend kunstenaar Marijke Ravenswaaij-Deege uit Hoogblokland heeft een nieuw ontwerp gemaakt van het in 1972 door haar overleden echtgenoot Marcus Ravensmaaij gemaakte en in 2012 gestolen bronzen sculptuur dat onderdeel was van het windhoosmonument. Daarbij is zij uitgegaan van het oorspronkelijke ontwerp. Wel zijn aanpassingen gemaakt om diefstal in de toekomst te voorkomen. Het kunstwerk is nu nog in was uitgevoerd en nagenoeg klaar om naar Geldermalsen vervoerd te worden alwaar men er in de bronsgieterij mee aan de slag gaat om een mal te maken. Daarna kan pas het daadwerkelijke brons gieten plaatsvinden. Vervolgens gaat de kunstenares bij de bronsgieterij aan het werk om het kunstwerk verder te voltooien. Inwoners en bedrijven van het dorp Tricht hebben geld gedoneerd voor het herstel. Samen met het door het Historisch Genootschap Tricht gevraagde en verkregen leefbaarheidsbudget van de gemeente Geldermalsen wordt het herstel bekostigd. De beoogde datum van onthulling van het herstelde monument is op donderdagavond, 25 juni. Exact 48 jaar nadat de ramp van de windhoos zich in Tricht voltrok. De exacte invulling en het tijdstip van onthulling zijn nog niet exact bepaald, hierover vindt nog overleg plaats met onder andere de gemeente.