Tijdelijke verplaatsing Klok

Tijdens de werkzaamheden die tot eind 2021 rondom het spoor in ons dorp plaatsvinden zal de klok tijdelijk opgeborgen worden. Namens het Historisch Genootschap Tricht neemt voorzitter Rita Boer Rookhuiszen deel aan de zogenaamde ‘omgevingstafel Tricht’ die regelmatig overleg voert over de werkzaamheden met de uitvoerende Lingense Alliantie. Daar is door onze voorzitter ook het belang van het behoud van de klok bij de fietsbrug ter sprake gebracht. Afgesproken is dat de klok tijdelijk verwijdert en opgeborgen wordt om na afronding van de werkzaamheden op ongeveer de oorspronkelijke plaats teruggeplaatst te worden. nam zorgt de Lingense alliantie hiervoor. Daarmee heeft het Historisch Genootschap Tricht tocht nog een klein stukje historie van Tricht weten te behouden. Bij de herplaatsing wordt het Historische Genootschap Tricht betrokken.