Tentoonstelling inloopavonden Spoor

Woensdag 13 februari 2019 was een inloopavond van de Lingense Alliantie voor publiek. Er kwamen ongeveer 70 belangstellenden en er was voldoende ruimte individuele bewonersvragen te beantwoorden en verder in gesprek te gaan. Er was een speciale ruimte ingericht waar een voorstelling met oude foto’s was en ook een aantal foto’s waren neergezet. Deze waren aangeleverd door Wim van den Bosch en het Historische Genootschap Tricht. De voorstelling trok aardig wat bekijks en leverde heel wat gesprekken op tussen bezoekers.