700 jaar culemborg

Eerste lezing HGT over 700 jaar Culemborg (en omstreken)

We zijn woensdag 27 november van start gegaan met de eerste van een (hopelijk) lange reeks van lezingen over de geschiedenis van Tricht en de Betuwe. Als eerste spreker wisten we Hans Saan uit Culemborg te strikken. Hij is naast voorzitter van de Culemborgse Historische Vereniging ‘Voet van Outheusden’ Hans is Culemborg heeft al ruim 700 jaar stadsrechten en is daarmee een van de oudste steden in Rivierenland. Hans Saan verhaalt naar aanleiding van het inmiddels ruim een jaar verstreken jubileumjaar 2018 over de rijke historie van onze buurgemeente die uiteraard grote raakvlakken met Tricht heeft. Na de voorgeschiedenis, de ontginningen en de vroege ontwikkeling van het gebied zoomde hij in op de betekenis van de ‘stadsrechtenbrief’. Aan de hand van een mogelijke vete in 1318 liet hij zien hoe het strafrecht in die tijd waarschijnlijk functioneerde. Er blijken verbazingwekkend veel raakvlakken tussen het Middeleeuwse recht met onze huidige manier van rechtspreken. Gelukkig kennen we de lijf/doodstraffen niet meer. We mochten ons verheugen in aardig wat belangstellenden. Het was een mooie aftrap van onze nieuwe activiteit.