Tentoonstelling Historisch Genootschap Tricht op Leidsche Hoeven

Vanaf augustus 2020 is in het educatief centrum van Natuurbeleving de Leidsche Hoeven een (foto) tentoonstelling te zien uit de collectie van het Historisch Genootschap Tricht. In beeld (met kaarten, historische foto’s en foto’s van het heden) en woord wordt verhaalt over het heden en verleden van Tricht met specifieke aandacht voor het landgebruik. Het rivierengebied met haar dijken, polders, komgronden en oeverwallen is sterk bepalend geweest voor het wonen en werken in Tricht. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openstelling van de Leidsche Hoeven. Voor actuele openingstijden kijk op de website http://www.leidschehoeven.nl