Opbrengst collecte historisch genootschap Tricht

TRICHT – Met slechts een beperkt aantal collectanten heeft het Historisch Genootschap Tricht tijdens de herfstvakantie voor de stichting gecollecteerd. Het bestuur dankt alle collectanten en gulle gevers voor de geweldig opbrengst van 664,- euro. Hiermee kan de Stichting de plannen voor het maken van een middels bordjes met QRcodes zichtbare geschiedeniscanon voor Tricht verder realiseren. Wie interesse heeft om mee te werken aan het opstellen van deze canon kan contact opnemen met de voorzitter Rita Boer Rookhuiszen, Hoge Bulk 7, 0345-576619.