Actie windhoosmonument

Overweldigende WIND! en herdenking van de ramp van Tricht

TRICHT – WIND! kan met recht een ‘project’ met impact voor ons dorp genoemd worden. Niet alleen omdat hiermee een zwarte bladzijde uit de dorpsgeschiedenis herdacht en weer tot leven werd gebracht. Juist ook omdat de voorbereidingen voor en de uitvoering van zowel de theatervoorstelling als de tentoonstelling in het Dorpshuis zoveel mensen bij elkaar bracht en de voor velen onbespreekbare gebeurtenis van 50 jaar alsnog bespreekbaar maakte. Meer dan 1100 mensen maakten het muziektheater mee. De grote stroomstoring, die net na aanvang van de zaterdagmiddagvoorstelling op 17 juni roet in het eten gooide, werd ‘overwonnen’ door een extra avondvoorstelling te spelen. Alleen maar mogelijk dankzij de flexibiliteit en inzet van al die vrijwilligers. Veel mensen bezochten ook de tentoonstelling, waaronder de oudste leerlingen van basisscholen uit Tricht, Buurmalsen en Geldermalsen.

Bezoek uit België

Ook was er op uitnodiging van het Historisch Genootschap Tricht bezoek uit het Belgische Malle, dat op 25 juni 1967 net als Tricht door een tornado getroffen werd. Burgemeester Harry Hendrickx en zijn schepenen (wethouders) Dries Van Dyck, Elisabeth Joris en Wouter Patho en gemeentesecretaris Sven Brabants waren overdonderd en vol bewondering. Dat ook foto’s van de gevolgen van de tornado in Malle in de tentoonstelling waren opgenomen werd uitermate gewaardeerd. Als dank voor het mogen meemaken werd een kunstwerk overhandigd aan Eric Teuling, bestuurslid van het Dorpshuis, om in het ‘buurthuis’ zoals burgemeester Henrdrisc zei, aan de muur te hangen. Ook bij de Belgische burgemeester maakte de voorstelling en tentoonstelling veel los. Hij maakte de ramp in Malle als zeventienjarige aan den lijve mee en ook hij had, net als zij die in Tricht zwaar getroffen waren, vooral gezwegen over het gebeurde. Erover kunnen praten draagt ook na 50 jaar na dato nog bij aan de verwerking. Wat dat betreft vallen alle verschillen tussen mensen weg. Herdenking

Met de officiële herdenking op 25 juni, exact 50 jaar later, met een speciale dienst in de Trichtse Pieterskerk en daarna bij het monument in het plantsoen aan de Laan van Crayenstein werd een voor velen intensieve tijd afgesloten. Namens het dorp Tricht sprak Frits van Hogendorp, voorzitter van de Oranjevereniging. Namens de gemeente Geldermalsen burgemeester Miranda de Vries. Namens nabestaanden van slachtoffers las Joke Bezemer-Hak het gedicht ‘Afscheid nemen’ van Dietrich Bonhoeffer voor en sprak Huibertje de Hoop-Verstegen een dankwoord uit. Tevens werd door directe nabestaanden een informatiepaneel onthuld en door het publiek witte rozen gelegd rondom het Windhoosmonument.

Vernieuwd Windhoosmonument onthuld

TRICHT- Onder grote belangstelling hebben nabestaanden van de vijf dodelijke slachtoffers van de Windhoosramp van 25 juni 2015 het vernieuwde windhoosmonument in het plantsoen tussen de Laan van Crayenstein en de Bulkstraat onthuld.

Een dag eerder was het door kunstenaar Marijke Ravenswaaij ontworpen en door bronsgieterij Volkers in Geldermalsen gegoten kunstwerk op de grote steen geplaatst. Vanwege de extra beveiliging en de hardheid van de steen werd daarvoor speciaal steenhouwerij van Luijn uit Tiel ingeschakeld. Eerder was al door dit bedrijf de top van de steen verwijdert (een klus die ruim twee uur in beslag nam) om deze aan het nieuwe sculptuur aan te passen.

Vanaf 16.00 uur was de Pieterskerk geopend voor het bezichtigen van de door het Historisch Genootschap samengestelde fototentoonstelling over de ramp. Met ook plakboeken met foto’s en krantenartikelen. Velen maakten van de gelegenheid gebruik, ook om met elkaar herinneringen op te halen. En soms ook om hernieuwd kennis te maken met lotgenoten van destijds.

Tegen zes uur hadden een paar honderd belangstellenden zich rondom het monument verzameld. Frits van Hoogendorp sprak als voorzitter van de Oranjevereniging namens het dorp tot de aanwezigen, wethouder Van Maanen (waarnemend voor de burgemeester die onverwacht moest afzeggen) namens de gemeente Geldermalsen. Janica Smits las het gedicht voor dat door haar klasgenootje Fiene Dorresteijn geschreven was. Rosa Springer en Yasmine Fehres lazen een door hen zelf geschreven gedicht voor. Daarna namen Cees en Joke Hak, kinderen en broer en zus van twee van de dodelijke slachtoffers, het woord. Zij verwoordden de nasleep voor de overgebleven kinderen van het gezin en hun naaste familie. Een emotioneel en tegelijkertijd ook mooi verhaal dat gevolgd werd door het gedicht ‘de les van de Vlinder’dat aangaf hoe zij toch konden doorgaan ondanks het leed dat hen overkomen was. Vervolgens onthulden andere familieleden van de slachtoffers het nieuwe sculptuur.

Een klein gelegenheidsorkest, samengesteld vanuit Harmonie OZOD en onder leiding van musicus George Pancras, zorgde voor passende muzikale intermezzo’s. Na afloop was er gelegenheid tot napraten, wegens omstandigheden niet in de kerk maar in de nabij gelegen peuterspeelzaal ’t Beldertje.

Leefbaarheidsbudget voor Windhoosmonument

Met het toekennen van 10.000 euro vanuit het gemeentelijke leefbaarheidsbudget was er dan eindelijk voldoende budget beschikbaar om als bestuur van het Historisch Genootschap Tricht de kunstenares Marijke van Ravenswaaij-Deege de opdracht te verstrekken een nieuw sculptuur voor het windhoosmonument te ontwerpen. Bestuurslid Rita Boer Rookhuiszen bezocht samen met een geïnteresseerde dorpsgenoot de kunstenares in haar atelier Unique Sculptures in Hoogblokland om het ontwerp te bekijken.

Het ontwerp is gemaakt van was. Om vervolgens als mal te dienen voor de bronsgieter (Bronsgieterij te Geldermalsen).  Na verdere afwerking door de kunstenares is het kunstwerk geplaatst op de grote zwerfkei dat samen met het sculptuur het monument vormt.  Vanwege de beveiliging was het tevens noodzakelijk de top van de steen vlak te maken. Hiervoor werd een andere specialist ingeschakeld, steenhouwer van Luijn.

werpen.

Schoolkinderen ‘verdienen’ 600 euro voor herstel Windhoosmonument

TRICHT – Op de laatste schooldag voor de zomervakantie overhandigden drie kinderen namens alle leerlingen van basisschool Op ’t Hof een symbolische cheque van 600 euro aan het bestuur van het Historisch Genootschap Tricht. Het geld werd door de kinderen bij elkaar gerend tijdens de jaarlijkse sponsorloop van de school en is bestemd voor de actie tot herstel  van het Windhoosmonument Tricht. Het bestuur van het Genootschap probeert samen met verenigingen, organisaties en inwoners van Tricht door allerlei acties fondsen te werven voor herstel van het door koperdieven beschadigde en voor het dorp Tricht zo belangrijke monument. Hiervoor is circa 20.000 euro benodigd. Inmiddels is ruim 3000 euro binnen. Giften zijn welkom op rekeningnummer NL04 RABO 0172 9644 66 t.n.v. Stichting Historisch Genootschap Tricht te Tricht onder vermelding van ‘Windhoosmonument’.  Het Genootschap is een ANBI erkende instelling.

IMG_2642

Concert levert 640 euro op voor herstel Windhoosmonument

TRICHT – Tijdens het maandagavond 7 juli in de Trichtse Pieterskerk gehouden concert voor het herstel van het Windhoosmonument Tricht is door de bezoekers van het concert € 640,- gedoneerd. Harmonie OZOD en mannenkoor Fruit Unlimited traden geheel belangeloos op. De Hervormde kerk van Tricht stelde de kerk om niet beschikbaar voor het druk bezochte concert en vrijwilligers van de Oranjevereniging Tricht verleenden hand- en spandiensten. Onder de aanwezigen waren diverse direct nabestaanden van slachtoffers van de windhoos, tevens de Trichtse ‘dorpswethouder’ Ton van Maanen en cultuurwethouder Niko Wiendels. Ook beeldend kunstenaar Marijke Ravenswaaij, weduwe van de maker van het gestolen windhoosmonument Marcus Ravenswaaij, was gekomen. Indien voldoende fondsen ingezameld zijn zal zij het ‘nieuwe’ windhoosmonument maken. Na een moeizame start van de fondsenwervingsactie komen er steeds meer giften binnen. Waaronder € 230,- opgehaald onder de bezoekers van het optreden van de Big Band Betuwe tijdens het Cultureel Café in Le Melangeur op vrijdag 4 juli. De Big Band Betuwe heeft net als OZOD en Fruit Unlimited het Dorpshuis Tricht als thuisbasis. Ook vele particulieren en (kleine) bedrijven deden een schenking. De grotere bedrijven en fondsen laten het echter vooralsnog afweten. De werkgroep Herstel Windhoosmonument, die allerlei acties onderneemt om de benodigde 20.000 euro bij elkaar te krijgen, heeft echter goede hoop dat ook zij uiteindelijk bijdragen aan herstel van het beschadigde en voor het dorp Tricht zo belangrijke monument. Giften t.b.v. het herstel van het windhoosmonument zijn welkom op rekeningnummer NL04 RABO 0172 9644 66 t.n.v. Stichting Historisch Genootschap Tricht te Tricht onder vermelding van ‘Windhoosmonument’.  Het Genootschap is een ANBI erkende instelling.

IMG_2398IMG_2399IMG_2402IMG_2403

Ook TV Gelderland reisde af naar Tricht voor een korte rapportage over het gestolen monument

Naast de bestuursleden Theo de Bruijn en Rita Boer Rookhuiszen werd gymjuf/peuterspeelzaalleidster Coby Ebben-van de Water geïnterviewd over haar persoonlijke ervaring (Coby was destijds 4 jaar oud, haar ouderlijk huis werd compleet verwoest en wonder boven wonder raakte er niemand echt gewond).IMG_2217 (2)

IMG_2213 (2)

IMG_2222 (2)

IMG_2226 (2)

Inmiddels zijn diverse acties gehouden om fondsen te werven

Zaterdag 26 april, was de officiële start actieperiode tijdens Koningsdagviering

windhoosmonumentactie 1windhoosmonumentactie 2

Donderdag 22 mei. Sponsorloop basisschool Op ’t Hof, 18.00 uur. Een deel van de opbrengst gaat naar het herstel van het windhoosmonument. Later meer over de opbrengst.

sponsor 1

Donderdag 5 juni: Ouderensoos in Belder 14.00-16.00 uur. Middag in teken van de Windhoos

Donderdag 12 juni : DDD avond in Dorpshuis over windhoos,

Maandagavond 7 juli:Gezamenlijk concert van de Trichtse Harmonie OZOD en het Betuws mannen barbershop- en closeharmonykoor Fruit Unlimited in de Trichtse Pieterskerk.

Fondsenwervingsactie voor herstel windhoosmonument van start

TRICHT – Rond de jaarwisseling van 2011-2012 is het bronzen onderdeel van het windhoosmonument aan de Laan van Crayenstein/Bulkstraat gestolen en daarmee ook het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp op 25 juni 1967 zwaar beschadigd. Over wat er met het beschadigde windhoosmonument moet gebeuren is overleg geweest tussen de Dorpsraad Tricht en de gemeente Geldermalsen. Nu, ruim een jaar later, heeft het Historisch Genootschap Tricht van de Dorpsraad de taak overgedragen gekregen om te proberen het windhoosmonument weer in ere te herstellen. Het bestuur van het Genootschap heeft besloten om met een fondsenwervingsactie te starten om de benodigde gelden hiervoor bij elkaar te brengen. Zowel van bedrijven, fondsen, gemeente als particulieren worden donaties gevraagd.

Het windhoosmonument was, net als de andere 24 in de openbare ruimte geplaatste gemeentelijke kunstwerken, niet verzekerd. In het verleden, tot het gebeuren in Tricht, is er nooit sprake geweest van diefstal of vandalisme van kunstwerken. Mede naar aanleiding van de diefstal van het windhoosmonument en een ander incident met een kunstwerk in Beesd heeft de gemeente Geldermalsen besloten om de gemeentelijke kunstwerken te verzekeren en te voorzien van een DNA spray. Te laat natuurlijk om iets voor het herstel van het windhoosmonument te kunnen betekenen.

Circa 20.000 euro nodig voor nieuw ‘sculptuur’

Er is aan directe nabestaanden van slachtoffers van de windhoos gevraagd naar hun voorkeur. Wilde men het monument herstellen en moest dit dan het originele ontwerp zoveel mogelijk benaderen of mocht er ook iets geheel anders komen. De voorkeur ging uit naar het originele ontwerp. Maar wel zo gemaakt dat diefstal moeilijk zou worden, liefst onmogelijk.

De maker van het monument was beeldhouwer Marcus Ravenswaaij (1925-2003). Er is contact gelegd met zijn weduwe, Marijke A. Ravenswaaij-Deege. Zij is net als haar overleden echtgenoot beeldhouwer en nog steeds als zodanig actief. Een mal van het windhoosmonument is niet bewaard gebleven. Er zijn wel foto’s beschikbaar die gemaakt zijn tijdens het maken van het kunstwerk die gebruikt kunnen worden voor het maken van een nieuw ontwerp. Mevrouw van Ravenswaaij kan dan ook een nieuw sculptuur in brons maken gelijkend op het gestolen kunstwerk van Marcus Ravenswaaij. Dit is echter kostbaar. De kosten zitten niet zozeer in de materialen als wel in het ontwerpen en het daadwerkelijk maken en vervolgens ook goed verankeren en beveiligen van het kunstwerk. Gebaseerd op offertes gaat het Historisch Genootschap Tricht ervan uit dat er ongeveer 20.000 euro benodigd is om het windhoosmonument zoveel mogelijk te herstellen in de originele staat. Het Genootschap roept bedrijven, organisaties, gemeente en inwoners op om dit met elkaar mogelijk te maken. De eerste toezeggingen voor donaties zijn reeds binnen.

Donaties

Giften tbv het herstel van het windhoosmonument kunnen worden overgemaakt op Rabobank rekeningnummer 0.1729.64.466 tnv Stichting Historisch Genootschap Tricht te Tricht onder vermelding van ‘Windhoosmonument’. Het genootschap is een ANBI instelling, giften zijn voor bedrijven en particulieren dan ook aftrekbaar bij de belastingdienst. Daar het een culturele instelling betreft kunnen particulieren 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen zelfs 1,5 keer het bedrag aftrekken. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Theo de Bruijn, secretaris van het Historisch Genootschap Tricht. Prins Johan Frisoplaats 14 of bellen met 0345-576619.

Via de Dorpskrant Tricht zal bericht gedaan worden over de voortgang van de inzameling.