Anbi

RSIN 8518.75.415

Vaste gegevens:

Huishoudelijk reglement huishoudelijk reglement

Beleidsplan Beleidsplan Historisch Genootschap Tricht 2021 

Statuten statuten HGT 07-08-2013

Jaarlijkse verantwoording

Financieel verslag 2021

HGT Jaarrekening 2021

Meerjarenbegroting 2021-2024 Historisch Genootschap Tricht Meerjarenbegroting 2021 2024

Financiële verslagen 2019 en 2020

financieel HGT verslag 2019 en 2020

Financieel verslag 2018:

financieel verslag 2018 HGT

Financieel verslag 2017:

financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016:

financieel verslag 2016

Financieel verslag 2015:

financieel verslag 2015 HGT

Financieel verslag 2014:

Financieel verslag 2014 HGT

Begroting 2015 (inclusief meerjarenbegroting):

Begroting HGT 2015 en meerjarenperspectief tot en met 2019

Giften reglement Giftenreglement