Alle berichten van rita

Tentoonstelling Historisch Genootschap Tricht op Leidsche Hoeven

Vanaf augustus 2020 is in het educatief centrum van Natuurbeleving de Leidsche Hoeven een (foto) tentoonstelling te zien uit de collectie van het Historisch Genootschap Tricht. In beeld (met kaarten, historische foto’s en foto’s van het heden) en woord wordt verhaalt over het heden en verleden van Tricht met specifieke aandacht voor het landgebruik. Het rivierengebied met haar dijken, polders, komgronden en oeverwallen is sterk bepalend geweest voor het wonen en werken in Tricht. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openstelling van de Leidsche Hoeven. Voor actuele openingstijden kijk op de website http://www.leidschehoeven.nl

Baron van Brakell

Tweede lezing over 18e/19e eeuwse landbouwpionier

We zijn 2020 gestart met een tweede lezing. Op 8 januari verzorgde Klaas Tammes, oud burgemeester van Buren, een lezing over de Betuwse landbouwpionier baron van Brakell (1788-1865). Tammes is bestuurslid van het Fonds hulpbetoon aan inwoners van het buurtschap Meenten, dat uit de nalatenschap van de baron komt. In 2015 publiceerde hij het boek: Frederik Louis Willem baron van Brakell van den Eng, biografie van een landbouwpionier. Tijdens de lezing kwam het Betuwse boerenleven van ruim een eeuw geleden uitgebreid aan bod. De baron financierde de eerste landbouwschool in Nederland, experimenteerde met teeltmethoden en nieuwe gewassen en ontwikkelde landbouwwerktuigen. Als landbouwpionier raakte Frederik Louis Willem van Brakell tot Den Eng echter in de vergetelheid. Klaas Tammes wist zijn publiek tot het eind aan toe geboeid te houden.

700 jaar culemborg

Eerste lezing HGT over 700 jaar Culemborg (en omstreken)

We zijn woensdag 27 november van start gegaan met de eerste van een (hopelijk) lange reeks van lezingen over de geschiedenis van Tricht en de Betuwe. Als eerste spreker wisten we Hans Saan uit Culemborg te strikken. Hij is naast voorzitter van de Culemborgse Historische Vereniging ‘Voet van Outheusden’ Hans is Culemborg heeft al ruim 700 jaar stadsrechten en is daarmee een van de oudste steden in Rivierenland. Hans Saan verhaalt naar aanleiding van het inmiddels ruim een jaar verstreken jubileumjaar 2018 over de rijke historie van onze buurgemeente die uiteraard grote raakvlakken met Tricht heeft. Na de voorgeschiedenis, de ontginningen en de vroege ontwikkeling van het gebied zoomde hij in op de betekenis van de ‘stadsrechtenbrief’. Aan de hand van een mogelijke vete in 1318 liet hij zien hoe het strafrecht in die tijd waarschijnlijk functioneerde. Er blijken verbazingwekkend veel raakvlakken tussen het Middeleeuwse recht met onze huidige manier van rechtspreken. Gelukkig kennen we de lijf/doodstraffen niet meer. We mochten ons verheugen in aardig wat belangstellenden. Het was een mooie aftrap van onze nieuwe activiteit.

Mooie opbrengst collecte Oranjefonds

De in de week van 11 t/m 15 juni gehouden collecte voor het Oranjefonds heeft bijna 500 euro opgebracht. De helft van de opbrengst is voor het Historisch Genootschap Tricht dat deze collecte in Tricht organiseerde. Met dank aan de gulle gevers en vooral ook de acht vrijwilligers die bereid waren met de collectebussen langs de deuren te gaan.

Gastlessen Op ’t Hof

Op basisschool Op ’t Hof worden met enige regelmaat lessen verzorgd door gastsprekers. In juni waren onze voorzitter Rita Boer Rookhuiszen en penningmeester Gert Timmerman te gast om namens het Historische Genootschap Tricht de groepen 7 en 8 van de school te vertellen over de geschiedenis van ons dorp. Dit gebeurde onder andere aan de hand van vele oude beelden en foto’s die met behulp van een beamer groot werden vertoond. Eens te meer bleek dat ook kinderen uitermate geïnteresseerd zijn in wat zich in vroeger tijden afspeelde. Er was alom verbazing over hoe sommige plekken in het dorp veranderden in de loop der tijd, en sommige juist niet.

Tentoonstelling inloopavonden Spoor

Woensdag 13 februari 2019 was een inloopavond van de Lingense Alliantie voor publiek. Er kwamen ongeveer 70 belangstellenden en er was voldoende ruimte individuele bewonersvragen te beantwoorden en verder in gesprek te gaan. Er was een speciale ruimte ingericht waar een voorstelling met oude foto’s was en ook een aantal foto’s waren neergezet. Deze waren aangeleverd door Wim van den Bosch en het Historische Genootschap Tricht. De voorstelling trok aardig wat bekijks en leverde heel wat gesprekken op tussen bezoekers. 

Bruine borden windhoosmonument

Ter hoogte van de kruising Lingedijk met de Laan van Crayenstein en de Bulkstraat hangen sinds kort twee extra van de bekende bruine toeristische verwijzingsborden. Ze verwijzen naar het Windhoosmonument in het plantsoen ter hoogte van de 25 Junistraat. De aanschaf door het Historische Genootschap Tricht is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het dorpsbudget dat de gemeente Geldermalsen dit jaar voor Tricht beschikbaar had gesteld.

Het beheer en onderhoud is in handen van Uit®waarde (BV Recreatiemaatschappij Rivierengebied) die verantwoordelijk is voor alle toeristische bewegwijzering in het Rivierengebied.

Virtuele rondleiding Tricht in kader bidbook west betuwe

Op zaterdag 30 september is in het kader van het Bidbookproces voor de nieuwe gemeente West Betuwe in het Dorpshuis een bijeenkomst gehouden. Gasten vanuit Gellicum en Waardenburg werden daar ontvangen en kregen naast een rondleiding door het dorpshuis ook een ‘virtuele’ rondleiding door (de geschiedenis van) Tricht middels een powerpoint presentatie verzorgd door het Historische Genootschap Tricht. Later volgen nog meerdere bijeenkomsten die uiteindelijk een ‘bidboek’ per dorp gaan opleveren. Deze worden voorafgaand aan de herindeling op 1 januari 2019 aan de afzonderlijke gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal aangeboden.

Tijdelijke verplaatsing Klok

Tijdens de werkzaamheden die tot eind 2021 rondom het spoor in ons dorp plaatsvinden zal de klok tijdelijk opgeborgen worden. Namens het Historisch Genootschap Tricht neemt voorzitter Rita Boer Rookhuiszen deel aan de zogenaamde ‘omgevingstafel Tricht’ die regelmatig overleg voert over de werkzaamheden met de uitvoerende Lingense Alliantie. Daar is door onze voorzitter ook het belang van het behoud van de klok bij de fietsbrug ter sprake gebracht. Afgesproken is dat de klok tijdelijk verwijdert en opgeborgen wordt om na afronding van de werkzaamheden op ongeveer de oorspronkelijke plaats teruggeplaatst te worden. nam zorgt de Lingense alliantie hiervoor. Daarmee heeft het Historisch Genootschap Tricht tocht nog een klein stukje historie van Tricht weten te behouden. Bij de herplaatsing wordt het Historische Genootschap Tricht betrokken.

Wind!

Overweldigende WIND! en herdenking van de ramp van Tricht

WIND! kan met recht een ‘project’ met impact voor ons dorp genoemd worden. Niet alleen omdat hiermee een zwarte bladzijde uit de dorpsgeschiedenis herdacht en weer tot leven werd gebracht. Juist ook omdat de voorbereidingen voor en de uitvoering van zowel de theatervoorstelling als de tentoonstelling in het Dorpshuis zoveel mensen bij elkaar bracht en de voor velen onbespreekbare gebeurtenis van 50 jaar alsnog bespreekbaar maakte. Meer dan 1100 mensen maakten het muziektheater mee.  Het Historisch Genootschap Tricht was nauw betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling en leverde vele materialen.

Bezoek uit België

Ook was er op uitnodiging van het Historisch Genootschap Tricht bezoek uit het Belgische Malle, dat op 25 juni 1967 net als Tricht door een tornado getroffen werd. Burgemeester Harry Hendrickx en zijn schepenen (wethouders) Dries Van Dyck, Elisabeth Joris en Wouter Patho en gemeentesecretaris Sven Brabants waren overdonderd en vol bewondering. Dat ook foto’s van de gevolgen van de tornado in Malle in de tentoonstelling waren opgenomen werd uitermate gewaardeerd.

Als dank voor het mogen meemaken werd een kunstwerk overhandigd aan Eric Teuling, bestuurslid van het Dorpshuis, om in het ‘buurthuis’ zoals burgemeester Henrdrisc zei, aan de muur te hangen. Ook bij de Belgische burgemeester maakte de voorstelling en tentoonstelling veel los. Hij maakte de ramp in Malle als zeventienjarige aan den lijve mee en ook hij had, net als zij die in Tricht zwaar getroffen waren, vooral gezwegen over het gebeurde. Erover kunnen praten draagt ook na 50 jaar na dato nog bij aan de verwerking. Wat dat betreft vallen alle verschillen tussen mensen weg.

Herdenking

Met de officiële herdenking op 25 juni, exact 50 jaar later, met een speciale dienst in de Trichtse Pieterskerk en daarna bij het monument in het plantsoen aan de Laan van Crayenstein werd een voor velen intensieve tijd afgesloten. Namens het dorp Tricht sprak Frits van Hogendorp, voorzitter van de Oranjevereniging. Namens de gemeente Geldermalsen burgemeester Miranda de Vries. Namens nabestaanden van slachtoffers las Joke Bezemer-Hak het gedicht ‘Afscheid nemen’ van Dietrich Bonhoeffer voor en sprak Huibertje de Hoop-Verstegen een dankwoord uit. Tevens werd door directe nabestaanden een informatiepaneel onthuld en door het publiek witte rozen gelegd rondom het Windhoosmonument.