Alle berichten van rita

Tentoonstelling inloopavonden Spoor

Woensdag 13 februari 2019 was een inloopavond van de Lingense Alliantie voor publiek. Er kwamen ongeveer 70 belangstellenden en er was voldoende ruimte individuele bewonersvragen te beantwoorden en verder in gesprek te gaan. Er was een speciale ruimte ingericht waar een voorstelling met oude foto’s was en ook een aantal foto’s waren neergezet. Deze waren aangeleverd door Wim van den Bosch en het Historische Genootschap Tricht. De voorstelling trok aardig wat bekijks en leverde heel wat gesprekken op tussen bezoekers. 

Bruine borden windhoosmonument

Ter hoogte van de kruising Lingedijk met de Laan van Crayenstein en de Bulkstraat hangen sinds kort twee extra van de bekende bruine toeristische verwijzingsborden. Ze verwijzen naar het Windhoosmonument in het plantsoen ter hoogte van de 25 Junistraat. De aanschaf door het Historische Genootschap Tricht is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het dorpsbudget dat de gemeente Geldermalsen dit jaar voor Tricht beschikbaar had gesteld.

Het beheer en onderhoud is in handen van Uit®waarde (BV Recreatiemaatschappij Rivierengebied) die verantwoordelijk is voor alle toeristische bewegwijzering in het Rivierengebied.

Virtuele rondleiding Tricht in kader bidbook west betuwe

Op zaterdag 30 september is in het kader van het Bidbookproces voor de nieuwe gemeente West Betuwe in het Dorpshuis een bijeenkomst gehouden. Gasten vanuit Gellicum en Waardenburg werden daar ontvangen en kregen naast een rondleiding door het dorpshuis ook een ‘virtuele’ rondleiding door (de geschiedenis van) Tricht middels een powerpoint presentatie verzorgd door het Historische Genootschap Tricht. Later volgen nog meerdere bijeenkomsten die uiteindelijk een ‘bidboek’ per dorp gaan opleveren. Deze worden voorafgaand aan de herindeling op 1 januari 2019 aan de afzonderlijke gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal aangeboden.

Tijdelijke verplaatsing Klok

Tijdens de werkzaamheden die tot eind 2021 rondom het spoor in ons dorp plaatsvinden zal de klok tijdelijk opgeborgen worden. Namens het Historisch Genootschap Tricht neemt voorzitter Rita Boer Rookhuiszen deel aan de zogenaamde ‘omgevingstafel Tricht’ die regelmatig overleg voert over de werkzaamheden met de uitvoerende Lingense Alliantie. Daar is door onze voorzitter ook het belang van het behoud van de klok bij de fietsbrug ter sprake gebracht. Afgesproken is dat de klok tijdelijk verwijdert en opgeborgen wordt om na afronding van de werkzaamheden op ongeveer de oorspronkelijke plaats teruggeplaatst te worden. nam zorgt de Lingense alliantie hiervoor. Daarmee heeft het Historisch Genootschap Tricht tocht nog een klein stukje historie van Tricht weten te behouden. Bij de herplaatsing wordt het Historische Genootschap Tricht betrokken.

Wind!

Overweldigende WIND! en herdenking van de ramp van Tricht

WIND! kan met recht een ‘project’ met impact voor ons dorp genoemd worden. Niet alleen omdat hiermee een zwarte bladzijde uit de dorpsgeschiedenis herdacht en weer tot leven werd gebracht. Juist ook omdat de voorbereidingen voor en de uitvoering van zowel de theatervoorstelling als de tentoonstelling in het Dorpshuis zoveel mensen bij elkaar bracht en de voor velen onbespreekbare gebeurtenis van 50 jaar alsnog bespreekbaar maakte. Meer dan 1100 mensen maakten het muziektheater mee.  Het Historisch Genootschap Tricht was nauw betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling en leverde vele materialen.

Bezoek uit België

Ook was er op uitnodiging van het Historisch Genootschap Tricht bezoek uit het Belgische Malle, dat op 25 juni 1967 net als Tricht door een tornado getroffen werd. Burgemeester Harry Hendrickx en zijn schepenen (wethouders) Dries Van Dyck, Elisabeth Joris en Wouter Patho en gemeentesecretaris Sven Brabants waren overdonderd en vol bewondering. Dat ook foto’s van de gevolgen van de tornado in Malle in de tentoonstelling waren opgenomen werd uitermate gewaardeerd.

Als dank voor het mogen meemaken werd een kunstwerk overhandigd aan Eric Teuling, bestuurslid van het Dorpshuis, om in het ‘buurthuis’ zoals burgemeester Henrdrisc zei, aan de muur te hangen. Ook bij de Belgische burgemeester maakte de voorstelling en tentoonstelling veel los. Hij maakte de ramp in Malle als zeventienjarige aan den lijve mee en ook hij had, net als zij die in Tricht zwaar getroffen waren, vooral gezwegen over het gebeurde. Erover kunnen praten draagt ook na 50 jaar na dato nog bij aan de verwerking. Wat dat betreft vallen alle verschillen tussen mensen weg.

Herdenking

Met de officiële herdenking op 25 juni, exact 50 jaar later, met een speciale dienst in de Trichtse Pieterskerk en daarna bij het monument in het plantsoen aan de Laan van Crayenstein werd een voor velen intensieve tijd afgesloten. Namens het dorp Tricht sprak Frits van Hogendorp, voorzitter van de Oranjevereniging. Namens de gemeente Geldermalsen burgemeester Miranda de Vries. Namens nabestaanden van slachtoffers las Joke Bezemer-Hak het gedicht ‘Afscheid nemen’ van Dietrich Bonhoeffer voor en sprak Huibertje de Hoop-Verstegen een dankwoord uit. Tevens werd door directe nabestaanden een informatiepaneel onthuld en door het publiek witte rozen gelegd rondom het Windhoosmonument.

Foto’s bij de koffie

Theo de Bruijn en Rita Boer Rookhuiszen, respectievelijke secretaris en voorzitter van het Historisch Genootschap Tricht, vertoonden op woensdagochtend 6 april tijdens de wekelijkse koffieochtend diverse foto’s van onder andere de ravage na windhoos op 25 juni 1967. Ook oude klassenfoto’s gingen over tafel en veel foto’s leidden tot discussie over de getoonde beelden. Al met al een activiteit die voor herhaling vatbaar was, aldus de aanwezigen.

Onthulling windhoosmonument

Windhoosmonument officieel onthuld

TRICHT- Onder grote belangstelling hebben nabestaanden van de vijf dodelijke slachtoffers van de Windhoosramp van 25 juni 2015 het vernieuwde windhoosmonument in het plantsoen tussen de Laan van Crayenstein en de Bulkstraat onthuld.

Een dag eerder was het door kunstenaar Marijke Ravenswaaij ontworpen en door bronsgieterij Volkers in Geldermalsen gegoten kunstwerk op de grote steen geplaatst. Vanwege de extra beveiliging en de hardheid van de steen werd daarvoor speciaal steenhouwerij van Luijn uit Tiel ingeschakeld. Eerder was al door dit bedrijf de top van de steen verwijdert (een klus die ruim twee uur in beslag nam) om deze aan het nieuwe sculptuur aan te passen.

Vanaf 16.00 uur was de Pieterskerk geopend voor het bezichtigen van de door het Historisch Genootschap samengestelde fototentoonstelling over de ramp. Met ook plakboeken met foto’s en krantenartikelen. Velen maakten van de gelegenheid gebruik, ook om met elkaar herinneringen op te halen. En soms ook om hernieuwd kennis te maken met lotgenoten van destijds.

Tegen zes uur hadden een paar honderd belangstellenden zich rondom het monument verzameld. Frits van Hoogendorp sprak als voorzitter van de Oranjevereniging namens het dorp tot de aanwezigen, wethouder Van Maanen (waarnemend voor de burgemeester die onverwacht moest afzeggen) namens de gemeente Geldermalsen. Janica Smits las het gedicht voor dat door haar klasgenootje Fiene Dorresteijn geschreven was. Rosa Springer en Yasmine Fehres lazen een door hen zelf geschreven gedicht voor. Daarna namen Cees en Joke Hak, kinderen en broer en zus van twee van de dodelijke slachtoffers, het woord. Zij verwoordden de nasleep voor de overgebleven kinderen van het gezin en hun naaste familie. Een emotioneel en tegelijkertijd ook mooi verhaal dat gevolgd werd door het gedicht ‘de les van de Vlinder’ dat aangaf hoe zij toch konden doorgaan ondanks het leed dat hen overkomen was. Vervolgens onthulden andere familieleden van de slachtoffers het nieuwe sculptuur.

Een klein gelegenheidsorkest, samengesteld vanuit Harmonie OZOD en onder leiding van musicus George Pancras, zorgde voor passende muzikale intermezzo’s. Na afloop was er gelegenheid tot napraten, wegens omstandigheden niet in de kerk maar in de nabij gelegen peuterspeelzaal ’t Beldertje.

Windhoosgedicht: De wind

De wind neemt.

De wind geeft.

De wind is een speeltuin,

en een spookhuis,

als zij iets neemt,

geeft zij iets terug.

Fiene Dorresteijn

Windhoosgedicht:

De wind steeg op,

de lucht werd grauw

En langs je nek raasde de kou

Het was een normale dag,

25 juni 1967,

tot je de loodgrijze lucht zag

Mensen praatten, hun gezichten stonden bang,

bang dat er een windhoos kwam

Iedereen was in paniek,

want de grauwe lucht trok eenmaal veel publiek

De bomen zwaaide sierlijk heen en weer,

maar in de verte zag je het begin van onweer

De mensen renden naar hun knusse huis,

daar waren ze veilig, hun eigen thuis

maar nee, de wind trok ’t huis van z’n plek

en wat vloog daar nou door de lucht? wat raar wat gek?

er was geen sprake van zonneschijn,

alles was zo grauw, en ’t was eerst allemaal zo fijn

De wind gierde door mijn lichaam heen,

het was een nachtmerrie, dat vond iedereen!

Nu,48 jaar later, denken we er nog steeds aan,

en aan al die mensen die het hebben doorstaan.

Daarom hebben we dit beeld,

dat al die herinneringen met ons deelt.

Rosa Springer en Yasmine Fehres

Windhoosmonument, mei 2015

Ontwerp

 Het herstel van het door bronsdieven beschadigde windhoosmonument in Tricht vordert gestaag. Beeldend kunstenaar Marijke Ravenswaaij-Deege uit Hoogblokland heeft een nieuw ontwerp gemaakt van het in 1972 door haar overleden echtgenoot Marcus Ravensmaaij gemaakte en in 2012 gestolen bronzen sculptuur dat onderdeel was van het windhoosmonument. Daarbij is zij uitgegaan van het oorspronkelijke ontwerp. Wel zijn aanpassingen gemaakt om diefstal in de toekomst te voorkomen. Het kunstwerk is nu nog in was uitgevoerd en nagenoeg klaar om naar Geldermalsen vervoerd te worden alwaar men er in de bronsgieterij mee aan de slag gaat om een mal te maken. Daarna kan pas het daadwerkelijke brons gieten plaatsvinden. Vervolgens gaat de kunstenares bij de bronsgieterij aan het werk om het kunstwerk verder te voltooien. Inwoners en bedrijven van het dorp Tricht hebben geld gedoneerd voor het herstel. Samen met het door het Historisch Genootschap Tricht gevraagde en verkregen leefbaarheidsbudget van de gemeente Geldermalsen wordt het herstel bekostigd. De beoogde datum van onthulling van het herstelde monument is op donderdagavond, 25 juni. Exact 48 jaar nadat de ramp van de windhoos zich in Tricht voltrok. De exacte invulling en het tijdstip van onthulling zijn nog niet exact bepaald, hierover vindt nog overleg plaats met onder andere de gemeente.