Canon van Tricht

In een ‘canon’ wordt aan de hand van circa 50 verhalen (zogenaamde vensters) een chronologische samenvatting gegeven van de geschiedenis. Bekend is de Canon van Nederland, ook is er de Canon van Gelderland. Maar ook gemeenten en/of steden en dorpen hebben vaak een eigen canon. Als Historisch Genootschap zijn we met meerdere auteurs de canon van Tricht aan het schrijven en samenstellen. Hieronder komen de eerste verhalen.