Donateurs (actie)

Het Historisch Genootschap Tricht streeft het behouden en zichtbaar maken van de Trichtse historie na.

Speerpunt was tot nu toe het herstel van het windhoosmonument. Nu dit gerealiseerd is, dankzij allerlei acties vanuit ons dorp, kan het Historisch Genootschap Tricht zich weer meer met andere zaken bezighouden. De Windhoos zal wel altijd de aandacht behouden, onder andere door de voorbereiding op de herdenking van 50 jaar windhoos in 2017. Het Historisch Genootschap Tricht kan voor haar werk de steun van de (oud)inwoners van Tricht goed gebruiken, onder andere in de vorm van een jaarlijkse financiële donatie.

Wordt donateur en ontvang bij minimaal 10 gratis het boekje ‘Tricht van parochie tot gemeente’ van A. Dekker uit 1985 (zo lang de voorraad strekt). Download het formulier

Donateursactie HGT 2015 concept definitief 2

Lever dit  in op de Hoge Bulk 7 dan wel scan deze in en mail naar info@lama.nl