Over

De stichting stelt zich tot doel de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van Tricht te bevorderen. Daar hoort ook bij het bevorderen van de instandhouding en het behoud van gebouwen en andere objecten die voor de geschiedenis van Tricht van waarde zijn, het verrichten van historisch onderzoek en het bijeen brengen van oudheidkundige en volkskundige gegevens, het verzamelen en beheren of laten beheren van historische voorwerpen, geschriften, foto’s, prenten, schilderijen enzovoorts, voor zover deze betrekking hebben op de geschiedenis van Tricht, alles in de ruimste zin van het woord. Daarnaast wil de stichting de verzamelde informatie over Tricht zoveel mogelijk openbaar beschikbaar maken.